Oferta franchisingu

   "Pożegnanie z Afryką" powstało w maju 1992 r. w Krakowie jako pierwszy specjalistyczny sklep z kawą w Polsce. Jest przedsięwzięciem wyłącznie polskim, którego koncepcja została opracowana przez Zofię i Krzysztofa Drohomireckich.

   Celem właścicieli było stworzenie profesjonalnego centrum kawowego, w którym można byłoby uzyskać wszelkie informacje o kawie i sposobach jej przyrządzania, kupić możliwie największą ilość jej rodzajów i akcesoriów służących do przygotowania najwyższej klasy naparu. Firma prowadzi obecnie także własny import ponad 100 gatunków herbaty i akcesoriów do jej parzenia. 

   Równocześnie umożliwiono klientom próbowanie wszystkich kaw firmowych we wchodzącej w skład kompleksu pijalni kawy. Warto jednak podkreślić, że "Pożegnanie z Afryką" to przede wszystkim specjalistyczne sklepy z kawą i herbatą.

   W grudniu 1993 firma rozpoczęła tworzenie sieci sklepów firmowych opartych o umowy franchisingowe. Obecnie działa 15 jednostek sieci. Oferta współpracy przeznaczona jest dla osób fizycznych nie prowadzących innej działalności gospodarczej. Firmie zależy na pozyskaniu dla sieci pasjonatów, którzy prowadzone przez siebie przedsięwzięcie traktowaliby nie tylko jako sposób zarabiania, ale również jako przedsięwzięcie umożliwiające stworzenie na danym terenie centrum o szerszym, również kulturotwórczym wymiarze.

   Warunkiem przystąpienia do sieci jest podpisanie umowy franchisingowej połączone z wniesieniem wstępnej opłaty licencyjnej w wysokości 10 000 zł. netto + VAT, w ramach której franchisobiorca otrzymuje prawo do:

  • korzystania z nazwy "Pożegnanie z Afryką", znaku towarowego oraz wystroju, zastrzeżonych prawnie i będących własnością franchisodawcy
  • uczestniczenia w szkoleniach firmy (w tym we wstępnym trzydniowym w Krakowie i trzydniowym w mieście franchisobiorcy, w trakcie otwierania jednostki), które dają gruntowną wiedzę o kawie i standardach sieci
  • korzystania z Podręcznika Operacyjnego zawierającego szczegółowy opis standardów obowiązujących w sieci, jak również zawierającego informacje niezbędne do samodzielnego prowadzenia placówki sieci
  • zaopatrywania się w palarni i magazynie hurtowym Firmy w produkty wytwarzane lub importowane przez franchisodawcę wyłącznie na potrzeby jednostek sieci
  • bieżącej opieki ze strony franchisodawcy

    Firma stawia następujące wymogi dotyczące lokalu, w którym ma być prowadzona jednostka sieci:

  1. lokal frontowy o powierzchni przynajmniej 50 m², umożliwiający otwarcie sklepu z barkiem kawowym, w ścisłym centrum miasta
  2. lokal frontowy o powierzchni  przynajmniej  20 - 30 m², umożliwiający otwarcie sklepu z kawą i akcesoriami
  3. lokal w centrum handlowym  przynajmniej  20 m², umożliwiające otwarcie sklepu z kawą i akcesoriami

    Koszty związane z uruchomieniem lokalu w najdroższym wariancie "a" nie powinny przekroczyć 80 000 zł netto i obejmują: wstępną opłatę licencyjną, pełne umeblowanie, aranżację plastyczną wnętrza, wyposażenie części sklepowej i pijalni oraz pierwszą dostawę towaru koniecznego do rozpoczęcia działalności. Nie obejmują natomiast nakładów poniesionych na remont i adaptację pomieszczenia oraz kosztów związanych z  wyposażeniem zaplecza gastronomicznego (chłodziarka, zmywarka itp.).

   W trakcie trwania Umowy franchisobiorca zobowiązany jest do przestrzegania standardów obowiązujących w sieci zawartych w Umowie i Podręczniku Operacyjnym

    Zaletą przystąpienia do sieci jest możliwość działania na własny rachunek przy zapewnionej fachowej pomocy i wyłączności w granicach administracyjnych danego miasta ze strony franchisodawcy. Wyjątkiem od reguły wyłączności są miasta powyżej 500 tys. mieszkańców. Franchisobiorca korzysta z renomy i utrwalonej na rynku pozycji firmy, gwarantującej zainteresowanie ze strony klientów, którzy utożsamiają "Pożegnanie z Afryką" z wysokiej jakości towarem, miłą atmosferą i profesjonalną obsługą.

   Osoby starające się o przystąpienie do systemu zapraszamy do Krakowa na trzyetapowe rozmowy z przedstawicielem firmy macierzystej.

   Podczas pierwszego etapu potencjalny franchisobiorca zostaje wprowadzony w ogólne zagadnienia dotyczące funkcjonowania systemu. Ma również możliwość przyjrzenia się działalności krakowskiej jednostki pilotażowej. Uwaga: w trakcie pierwszej rozmowy nie są udostępniane żadne informacje dotyczące spraw finansowych. Przed drugim etapem wymagane jest wypełnienie ankiety dotyczącej potencjalnego franchisobiorcy.

   Drugi etap, po podpisaniu stosownego zobowiązania o zachowaniu tajemnicy handlowej, stanowi szczegółowe omówienie zasad prowadzenia placówki, w tym spraw finansowych tzn. spodziewanych obrotów, kosztów, marż, dochodów itp. Franchisobiorca otrzymuje również tekst Umowy Franchisingowej do przeczytania i ewentualnej konsultacji z prawnikiem. Po zaakceptowaniu warunków współpracy (umowa nie podlega negocjacji), franchisobiorca podczas trzeciego etapu podpisuje Umowę i wpłaca wstępną opłatę licencyjną na konto franchisodawcy. Od tej chwili jako członek systemu ma prawo do korzystania z chronionych prawnie znaków i nazwy "Pożegnanie z Afryką" oraz, jeżeli to konieczne, ze wszelkiej pomocy franchisodawcy związanej np. z załatwieniem lokalu.

   Lokal jest akceptowany przez franchisodawcę po podpisaniu Umowy Franchisingowej.
Wyjątek stanowi sytuacja, gdy ubiegający się o przystąpienie do systemu jest właścicielem, a nie dzierżawcą lokalu. Wtedy przed podjęciem rozmów etapu trzeciego konieczna jest wizyta przedstawiciela Firmy w danym mieście.


   Umowa jest podpisywana na okres co najmniej 5 lat.

   Licencjodawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zgłoszenia, niekontynuowania rozmów i  niepodpisania Umowy Franchisingowej z potencjalnym partnerem bez podania przyczyny.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt z Biurem Franchisingowym:
Janowice 1
32-200 Wieliczka
tel/fax: +48 12 250 14 79
e-mail: pozegnanie@pozegnanie.com

Oferta franchisingu

Jesteś zainteresowany współpracą z naszą siecią sklepów? Pobierz naszą ofertę...

Newsletter

Zapisz się do biuletynu informacyjnego

Polecamy

A.A.

Pochodzenie:Kenia

SHB

Pochodzenie:Nikaragua